Ik ben huurder

Huurverhoging

Huurverhoging 2020

TBV Wonen past normaalgesproken ieder jaar per 1 juli de netto huurprijzen aan. Ook passen wij dan de servicekosten aan op basis van gestegen of gedaalde kosten. In 2020 hebben wij echter te maken met de coronacrisis. Om die reden hebben wij besloten de huuraanpassing uit te stellen en de huurprijzen pas per 1 oktober aan te passen. Zo komen we onze bewoners enigszins tegemoet in deze onzekere tijd. U ontvangt de brief met uw huuraanpassing vóór 1 mei per post.

Waarom krijg ik een huurverhoging?

Het is belangrijk dat u en al onze andere huurders nu en in de toekomst prettig, veilig en duurzaam kunnen wonen. Om hiervoor te zorgen, moeten wij blijven investeren in het verbeteren van woningen en het bouwen van nieuwe woningen. Een belangrijke taak voor ons is het energiezuiniger maken van woningen. We moeten ervoor zorgen dat er over een aantal jaren geen aardgas in de woningen meer gebruikt hoeft te worden. Dit alles kost natuurlijk geld. Omdat huuropbrengst onze voornaamste vorm van inkomsten is, moet deze voldoende zijn om de kosten te kunnen dragen. Daarom is een huurverhoging nodig.

Ik heb een terugval in inkomsten en kan per 1 oktober geen hogere huur betalen. Wat nu?

Als u aantoonbare inkomensterugval hebt (bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis) kunt u contact met ons opnemen. Waar nodig en mogelijk passen wij, uiteraard onder voorwaarden, maatwerk toe. Zo kunnen wij als daar aanleiding voor is huurbevriezing of huurverlaging toekennen. Bekijk de informatiepagina’s huurbevriezing en huurverlaging voor meer informatie en voorwaarden.
Wij denken graag mee met u als u in financiële problemen dreigt te komen of al bent beland. Zo kunnen wij samen in gesprek gaan met Bureau Schuldhulpverlening. Denkt u in aanmerking te komen voor maatwerk, dan kunt u voor meer informatie contact met ons opnemen op: 013 594 05 94.


Direct huurbevriezing of huurverlaging aanvragen?

Wilt u direct een aanvraag doen voor huurbevriezing of huurverlaging, dan kunt u dat schriftelijk doen, per e-mail of per post. Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u onderstaande zaken meestuurt:

  • de aanvraag (via www.woonbond.nl kunt u indien gewenst een standaard aanvraagbrief downloaden voor de huurverlaging en huurbevriezing);
  • een inkomstenformulier van de Belastingdienst en recente salaris- of uitkeringsstroken (van iedereen die bij u woont);
  • een recent adresuittreksel waaruit blijkt wie er op het adres staan ingeschreven staan;
  • eventuele info waaruit blijkt dat er sprake is van blijvende inkomensdaling (bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid) of ontslag.

Dit alles kunt u ons toesturen per e-mail: info@tbvwonen.nl of per post: Postbus 356, 5000 AJ  Tilburg.

Let op: voor het aanvragen van huurbevriezing kunt u alleen bij ons terecht tussen 1 mei en 1 oktober.

Wilt u meer informatie over de huuraanpassing?

Kijk dan hieronder bij de veel gestelde vragen of bel ons tussen 9:00 en 17:00 uur via (013) 594 05 94. Of mail naar huurverhoging@tbvwonen.nl.


Wat moet ik doen als ik acute financiële problemen heb en mijn huur niet meer kan betalen?

Heeft u acute betalingsproblemen (het maakt niet uit of dit wel of niet te maken heeft met de coronacrisis of de huuraanpassing)? U kunt hierover contact opnemen met onze afdeling incasso. Wij komen graag zo vroeg mogelijk met u in contact, zodat we uw financiële problemen zo veel mogelijk kunnen helpen voorkomen of beperken. Kijk op onze informatiepagina over huurproblemen in de coronacrisis.