Ik ben huurder

Warmtewet

Warmtewet

verwarmingsknop

Wet bescherming tegen te hoge prijzen

Vanaf 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking. Deze wet wil kleinverbruikers (particulieren) van warmte beschermen tegen te hoge prijzen. Gebruikers van warmte zitten namelijk vast aan één leverancier. Zij kunnen dus niet profiteren van een open markt zoals bij levering van gas (en elektra) wel het geval is.

Maximumprijs

De Warmtewet stelt een maximum aan de prijs die u als kleinverbruiker mag betalen. Er wordt een maximum gesteld aan het vastrecht en aan een variabel deel (prijs per verbruikte eenheid warmte) van de energierekening. Tot het vastrecht behoren onder meer vaste kosten voor administratie en onderhoud.
De bepaling van deze maximumprijs is op basis van een vergelijking met gaslevering. Daarmee wil de wetgever er voor zorgen dat u niet meer betaalt, dan wanneer u een eigen gasketel zou hebben (het zogenaamde Niet Meer Dan Anders principe).

TBV Wonen als warmteleverancier

Door de invoering van deze wet wordt TBV Wonen vanaf 1 januari 2014 gezien als warmteleverancier voor een groot aantal woningen (ongeveer 2.200). De rol van een warmteleverancier is heel anders dan die van een verhuurder. Er worden andere eisen aan gesteld.

De Warmtewet; niet altijd voordelig voor bewoners

De warmtewet is ingesteld om bewoners te beschermen tegen te hoge prijzen. Een prima doelstelling waar wij 100% achter staan. Bij het doorrekenen van de warmtewet en de tarieven, zien we echter dat een groot aantal van u er niet op vooruit gaan maar juist achteruit! Dat kan niet de bedoeling van de Warmtewet zijn! De warmtewet is voor al geschreven voor bewoners met individuele warmte-aansluitingen. Bovendien hebben we altijd al gewaakt voor te hoge tarieven voor bewoners. Daarom rekenen we in 2014 voor sommige complexen nog op de oude manier af. Omdat de Warmtewet soms voor onaangename verrassingen leidt op uw afrekening.

Geldt de Warmtewet voor u?

Wilt u weten of uw woning tot de complexen behoort waarop de wet betrekking heeft?  Bekijkt u dan onderstaande links. Daarin staat op welke woningen de Warmtewet van toepassing is. We maken daarbij een onderscheid tussen complexen waarbij TBV Wonen of een andere warmteleverancier de warmte levert.

Weten wie uw leverancier is? En wie de afrekening verzorgt? Dat leest u hier.

Heeft u nog vragen over de invoering van de Warmtewet?

Meer antwoorden op uw vragen vindt u door 'warmtewet' in te voeren rechtsboven op deze pagina of kijkt u eens op de website van het ACM. Of neem contact op met de partij die uw afrekening verzorgt (VWV of Ista).