Ik ben huurder

Eenmalige huurverlaging 2021

Mogelijkheid tot huurverlaging in 2021. Ook voor u?

Goed nieuws voor onze bewoners die een sociale huurwoning bij TBV Wonen huren en een laag inkomen hebben. Mogelijk kunt u eenmalig een huurverlaging krijgen. Of dit voor u geldt en hoe dit werkt, leggen wij u hieronder uit. En we helpen u graag om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Alvast kort samengevat

  • Of u de eenmalige huurverlaging krijgt, hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen, de samenstelling van uw huishouden en de hoogte van de huur van uw sociale huurwoning.
  • Voldoet u aan de voorwaarden op basis van uw inkomen in 2019? Dan wordt de huurverlaging automatisch voor u geregeld. TBV Wonen informeert u hierover in maart 2021. U hoeft zelf niets te doen.
  • Was uw inkomen in 2019 niet zo laag om in aanmerking te komen, maar is uw inkomen in 2020 of per 2021 gedaald, zodat het wél aan de voorwaarden van huurverlaging voldoet? Vraag dan de huurverlaging bij ons aan. In januari 2021 komt op deze website informatie over hoe u dit kunt doen.

Waarom huurverlaging? Te hoge huur bij een laag inkomen

Gaat iemand bij TBV Wonen een sociale huurwoning huren, dan doen we ons best om ervoor te zorgen dat de huurprijs van de woning past bij het inkomen van de bewoner. Toch kan het voorkomen dat bewoners een huurprijs hebben die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld door een daling van hun inkomen. De regering heeft op Prinsjesdag bekendgemaakt dat deze bewoners in 2021 eenmalig een huurverlaging kunnen krijgen.

Kom ik hiervoor in aanmerking?

Of u deze eenmalige verlaging kunt krijgen hangt af van 3 zaken:
  1. Hoe hoog is uw (gezamenlijk) inkomen?
  2. Hoe is uw huishouden samengesteld?
  3. Hoe hoog is uw huur?

Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van Rijksoverheid waarin wordt uitgelegd welk inkomen, in combinatie met de samenstelling van uw huishouden recht geeft op huurverlaging. Komt u in aanmerking, dan staat in het overzicht ook aangegeven tot welk bedrag uw huur verlaagd zal worden, afhankelijk van of u een één- of tweepersoonshuishouden hebt, of een huishouden van drie of meer personen.

Wat moet ik doen om huurverlaging te krijgen?

Als u, op basis van uw inkomen in 2019, aan de voorwaarden voldoet, dan laten wij u dat in maart 2021 weten. U hoeft daar niets voor te doen. Wij krijgen van de Belastingdienst door of uw (gezamenlijk) inkomen in 2019 en de samenstelling van uw huishouden binnen de voorwaarden past, en controleren voor u of u aan alle voorwaarden voldoet. Het hangt af van uw netto huurprijs hoeveel verlaging u krijgt. Was uw inkomen in 2019 niet zo laag dat u aan de voorwaarden voor huurverlaging voldoet, maar is uw inkomen in 2020 of 2021 gedaald waardoor u wél aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u de huurverlaging bij ons aanvragen. In januari 2021 plaatsen wij op deze webpagina informatie over hoe u deze aanvraag kunt indienen.

Wat als ik in maart géén bericht krijg, maar wel aan de voorwaarden denk te voldoen?

In dat geval is het misschien zo dat uw (gezamenlijk) inkomen zoals de Belastingdienst dit toetst, toch hoger is dan in de voorwaarden staat. Ook kan uw netto huurprijs toch lager zijn dan nodig is om aan de voorwaarden te voldoen.
Het kan zo zijn dat uw inkomen na 2019 is gedaald. Dan komt u misschien tóch in aanmerking. In dit geval kunt u met de instructies die in januari 2021 op deze pagina worden toegevoegd alsnog een aanvraag voor huurverlaging indienen.

In welke situaties wordt de huurverlaging sowieso niet toegekend?

  • De eenmalige huurverlaging wordt niet toegekend bij netto huurprijzen lager dan € 633,25
  • De eenmalige huurverlaging wordt niet toegekend aan huurders in de vrije sector

Tot slot

  • Belangrijk voor u om te weten: de Belastingdienst geeft alleen aan TBV Wonen door óf uw inkomen voldoet aan de voorwaarden en hoeveel personen op uw adres wonen. Zij geven ons géén informatie over de exacte hoogte van uw (gezamenlijk) inkomen.
  • Wanneer de eenmalige huurverlaging ingaat is op dit moment nog niet bekend. Dit wordt bekendgemaakt in het voorstel voor huurverlaging dat bewoners die in aanmerking komen ontvangen.

Komt u in uw situatie in aanmerking voor eenmalige huurverlaging?

Kijk in onderstaand overzicht van Rijksoverheid. Dit document is overgenomen van de website van Rijksoverheid, maar de bedragen zijn door ons geactualiseerd voor 2021.

Factsheet huurverlaging_cijfers2021_TBVWonen02

De eenmalige huurverlaging wordt niet toegekend aan wie op kamers woontKennisbank doorzoeken

Vind uw antwoord