Ik ben huurder

Huurbevriezing

Huurbevriezing

Als u een sociale huurwoning huurt en uw inkomen langere tijd te laag is in verhouding tot uw huurprijs komt u mogelijk in aanmerking voor huurbevriezing. Dit betekent dat uw huurprijs bij de jaarlijkse huurvaststelling niet verhoogd wordt. Vrije sectorwoningen vallen buiten deze regeling.
Het aanvragen van huurbevriezing kunt u pas doen nadat u van ons het jaarlijkse voorstel voor huuraanpassing, ingaand per 1 juli, hebt gekregen. Hierover informeren wij u in maart of april per brief. In deze brief leest u ook de mogelijkheden om huurbevriezing aan te vragen. U kunt uw aanvraag tot huurbevriezing doen tussen 1 mei en 1 juli. Buiten deze periode nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

Wanneer komt u in aanmerking voor huurbevriezing?

U kunt in aanmerking komen voor huurbevriezing als 

  • Uw situatie overeenkomt met één van de situaties in onderstaande tabellen
  • U minimaal 6 maanden relatief te duur huurt óf de pensioengerechtigde leeftijd behaalt in de periode dat huurbevriezing wordt aangevraagd.

Huishoudgrootte

Laag inkomen

Huurprijs (rekenhuur)

1

Lager dan € 15.500

Tussen € 619,01-€ 737,14

2

Lager dan € 26.500

Tussen € 619,01-€ 737,14

3 of meer

Lager dan € 33.500

Tussen € 663,40-€ 737,14


Huishoudgrootte

Inkomen

Huurprijs (rekenhuur)

1

Tussen € 15.500-€ 27.000

Boven de € 737,14

2

Tussen € 26.500-€ 37.000

Boven de € 737,14

3 of meer

Tussen € 33.500-€ 43.500

Boven de € 737,14


Aanlevering aanvraagformulieren

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van huurbevriezing. Bij de aanvraag dient u de volgende zaken toe te voegen:

  • Aanvraagformulier huurbevriezing (binnenkort verschijnt de modelbrief huurbevriezing)
  • Adresuittreksel waaruit blijkt wie er op uw adres staan ingeschreven
  • Inkomstenformulieren Belastingdienst en recente salaris- of uitkeringsstroken (van alle leden van het huishouden).

Een andere maatregel vanuit het Sociaal Huurakkoord is huurverlaging. Klik hier voor meer informatie.Kennisbank doorzoeken

Vind uw antwoord