Ik ben huurder

Huurverlaging

Huurverlaging

Als u een sociale huurwoning huurt met een rekenhuur boven € 737,14, en uw inkomen langere tijd te laag is in verhouding tot uw huurprijs komt u mogelijk in aanmerking voor huurverlaging. Vrije sectorwoningen vallen buiten deze regeling.

Wanneer komt u in aanmerking voor huurverlaging?

U kunt in aanmerking komen voor huurverlaging als 

  • Uw situatie overeenkomt met één van de situaties in onderstaande tabel
  • U minimaal 6 maanden relatief te duur huurt óf de pensioengerechtigde leeftijd behaalt in de periode dat huurverlaging wordt aangevraagd.

Huishoudgrootte

Inkomen

Huurprijs (rekenhuur)

1

Lager dan € 15.500

Boven de € 737,14

2

Lager dan € 26.500

Boven de € 737,14

3 of meer

Lager dan € 33.500

Boven de € 737,14


Individueel maatwerk bij huurverlaging

Heeft u een huurprijs van boven de € 737,14 en als gevolg van een inkomensdaling, een inkomen tussen de € 15.500 en de huurtoeslaggrens (€23.225 / €31.550 in 2020), dan komt u volgens het Sociaal Huurakkoord niet in aanmerking voor huurverlaging. Mocht het in uw situatie aannemelijk en aantoonbaar zijn dat uw huishoudinkomen niet meer zal stijgen, neem dan contact met ons op. Wij beoordelen dan of uw situatie aanleiding geeft om uw huur alsnog te verlagen.


Aanlevering aanvraagformulieren

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van huurverlaging. Bij de aanvraag dient u de volgende zaken toe te voegen:

  • Aanvraagformulier huurverlaging (zie modelbrief huurverlaging)
  • Adresuittreksel waaruit blijkt wie er op uw adres staan ingeschreven
  • Inkomstenformulieren Belastingdienst en recente salaris- of uitkeringsstroken (van alle leden van het huishouden).

Een andere maatregel vanuit het Sociaal Huurakkoord is huurbevriezing. Klik hier voor meer informatie.

Kennisbank doorzoeken

Vind uw antwoord