Disclaimer

  1. Hoewel bij de samenstelling van de website de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is.
  2. Wijzigingen op deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
  3. TBV Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
  4. Hoewel TBV Wonen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is TBV Wonen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
  5. Het is mogelijk dat via de website toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. TBV Wonen kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.
  6. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet commerciële, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke, toestemming van TBV Wonen.
  7. De gegevens die je opgeeft bij registratie worden via een beveiligd protocol over het internet gestuurd. TBV Wonen kan niet garanderen dat de internetsite vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kan evenmin instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.