Medehuurder en inwoning

Een woning huur je vaak voor een langere periode in je leven. Misschien ben je alleen in de woning gaan wonen en wil je nu gaan samenwonen. Of misschien komt er iemand anders bij je wonen. Hieronder lees je alles over medehuurderschap en inwoning.

Medehuurder

Je bent medehuurder wanneer jouw naam ook op de huurovereenkomst staat. Een medehuurder heeft dezelfde rechten én plichten als de hoofdhuurder. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan ben je automatisch medehuurder. In alle andere gevallen spreken we van inwoning. Iemand die inwoont staat niet op de huurovereenkomst en mag ook niet in de woning blijven wonen als de hoofdhuurder vertrekt. Medehuurderschap kun je aanvragen als je minimaal twee jaar samenwoont en een duurzame gemeenschappelijke huishouding kunt aantonen.

Inwonen

Je mag ook iemand bij je laten inwonen. Iemand die bij je inwoont, staat niet op de huurovereenkomst en mag ook niet in de woning blijven als jij (de hoofdhuurder) vertrekt. Vraag ons wel eerst om toestemming voordat er iemand bij je intrekt.

Veel gevraagd over Medehuurder en inwoning

Ik ga samenwonen. Moet ik dit doorgeven aan jullie?

Algemeen

Ja, dit moet je bij ons melden. Je partner is niet automatisch medehuurder. Pas wanneer je twee jaar samen op hetzelfde adres woont, kun je dit aanvragen. Hiervoor dien je schriftelijk een verzoek in bij ons.

Let op: samenwonen kan gevolgen hebben voor de jaarlijkse huurverhoging en je huurtoeslag. Dit komt doordat het inkomen meetelt in het verzamelinkomen. Ga je samenwonen of laat je iemand inwonen? Kijk dan op belastingdienst.nl/toeslagen of bel naar de Belastingtelefoon via 0800 0543.

Wanneer gaat TBV Wonen niet akkoord met een aanvraag voor medehuurderschap?

Algemeen

Wij gaan niet akkoord met je verzoek in de volgende situaties:

  • wanneer jij en je huisgenoot nog geen twee jaar samenwonen en/of er is geen sprake is van een gemeenschappelijke duurzame huishouding (bijvoorbeeld bij een ouder en kind);
  • de financiële situatie van je huisgenoot niet toereikend is de huur te betalen;
  • als je voor overlast zorgt;
  • als je een huurachterstand hebt;
  • als je huisgenoot is geblokkeerd bij Woning in Zicht.

Wat is het verschil tussen inwoning en medehuurderschap?

Algemeen

Bij inwoning staat de persoon niet op je huurovereenkomst en bij medehuurderschap wel. De persoon die bij je inwoont heeft niet automatisch dezelfde rechten en plichten als jij.

Een medehuurder heeft dit wel. Als je de huur opzegt, heeft de inwoner geen recht op voortzetting van de huurovereenkomst. Bij medehuurderschap is dat wel het geval.

Ik ga samenwonen. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van de huur?

Algemeen

Ja, dat kan gevolgen hebben voor de jaarlijkse huurverhoging en de huurtoeslag die je eventueel ontvangt. Het inkomen van jouw medebewoner telt mee bij het verzamelinkomen. Dit kan ervoor zorgen dat je recht op huurtoeslag vervalt of je in plaats van een reguliere huurverhoging een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt. Ga je samenwonen of laat je iemand inwonen? Kijk dan op belastingdienst.nl/toeslagen of bel naar de Belastingtelefoon via 0800 0543.

Kan ik automatisch medehuurder worden?

Algemeen

Ja, dat kan als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met de hoofdhuurder. Geef dit wel aan ons door en lever hierbij een kopie van de trouwakte of verklaring van geregistreerd partnerschap aan als bewijs.

Ik ga samenwonen en ik wil dat mijn partner ook op het huurovereenkomst komt. Kan dat?

Algemeen

De eerste twee jaar zien wij je partner als inwoner. Een inwoner kan geen enkele aanspraak op de woning maken. Na twee jaar kun je medehuurderschap aanvragen.

Je toont medehuurderschap aan met een uittreksel uit het bevolkingsregister, waaruit blijkt dat je twee jaar samen ingeschreven staat op hetzelfde adres. Ook moet je bewijsstukken aanleveren, waarmee je een duurzame gemeenschappelijke huishouding aantoont. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als een hoofdhuurder.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Een (volwassen) kind dat nog bij zijn ouders woont, wordt niet als medehuurder gezien. Het is namelijk gebruikelijk dat kinderen op een gegeven moment het ouderlijk huis verlaten en zelfstandig gaan wonen. Heel soms zijn er uitzonderingen. Neem voor meer informatie hierover contact op met jouw leefbaarheidsconsulent.