Jaarlijkse huuraanpassing

Jaarlijkse huuraanpassing

In principe gaat ieder jaar per 1 juli de huur een klein beetje omhoog. De laatste jaren hebben we minder verhoogd dan we mochten. In 2021 zijn de huren gelijk gebleven en in 2023 is zelfs voor een groot deel van onze bewoners de huur verlaagd. In 2024 gaan de huren wel weer stijgen.  

We verhogen per 1 juli 2024 de huur voor de meeste bewoners met een sociale huurwoning met 5,3%  
We houden deze stijging 0,5% lager dan de gemiddelde loonstijging: die is 5,8%. Omdat het loon méér stijgt dan de huurprijs, ga je er dus nooit op achteruit. Waarom we de huurverhoging koppelen aan de loonstijging lees je hieronder. 
Mensen met een hoog inkomen die in een goedkope huurwoning wonen, krijgen een huurverhoging die gekoppeld is aan hun inkomen. 

Natuurlijk doen we nog steeds ons best om de huur betaalbaar te houden 
Maar er zijn ook andere zaken die onze aandacht vragen. We willen nieuwe woningen bouwen en bestaande woningen verbeteren, investeren in leefbaarheid en in veiligheid. En we hebben ook nog doelen te halen op het gebied van duurzaamheid. Daar hebben we geld voor nodig. Omdat ook dit werk duurder wordt, gaan de huren op 1 juli 2024 omhoog.  

Afspraken over de huurverhoging 
Over de huurverhoging zijn afspraken gemaakt met de Minister, de Woonbond, de gemeente en Aedes. Dat is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Tot 2023 was de huurverhoging gekoppeld aan de stijging van de prijzen. Omdat die laag was, steeg de huur niet veel. Maar de prijzen zijn de afgelopen twee jaar enorm gestegen. Daarom is afgesproken dat de huurverhoging in 2024, net zoals in 2023, gekoppeld wordt aan de loonstijging.  

Meer huurtoeslag 
Deze afspraken gelden voor 2024 en 2025. Voor het jaar 2026 worden er weer nieuwe afspraken gemaakt. Ook een nieuwe regering kan nog voor veranderingen zorgen. Wat in ieder geval wel zeker is, is dat de huurtoeslag ook omhooggaat. In 2024 met ruim 34 euro. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat je na de huuraanpassing in totaal niet meer of zelfs wat minder betaalt dan nu.  

Meer informatie

Rijksoverheid

Aedes

Bekijk veelgestelde vragen over de jaarlijkse huuraanpassing

Wil je meer weten over de jaarlijkse huuraanpassing? Kijk dan hieronder bij onze veelgestelde vragen. Hier lees je bijvoorbeeld antwoord op vragen als:
Wanneer kom ik in aanmerking voor huurverlaging? Ik ben het niet eens met mijn huurverhoging. Kan ik bezwaar maken?

Mijn woonkosten worden te hoog

Worden met de aangepaste huurprijs jouw totale woonkosten te hoog? Er zijn verschillende regelingen waar je misschien gebruik van kunt maken. Klik hier voor meer informatie.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Wanneer krijg ik van jullie bericht over de huuraanpassing?

Algemeen

Je ontvangt van ons in april schriftelijk bericht hierover.  De huurverhoging gaat dan per 1 juli in. 

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Algemeen

Je krijgt huurverlaging wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet:
- je woonde (en huurde) voor 2 maart 2023 al in jouw huurwoning en
- je huurt een sociale zelfstandige woning (dus geen vrije sector of kamer) en
- jouw huurprijs is op 1 januari 2024 hoger dan € 577,91 (de netto huur dus zonder de servicekosten) en je hebt in 2023 geen huurverlaging voor huurders met een laag inkomen gehad en
- je woont alleen en jouw inkomen is niet meer dan € 24.840 per jaar of € 26.430 als je AOW krijgt of
- je woont met 2 of meer personen en het totale huishoudinkomen is niet meer dan € 32.370 per jaar of € 35.150 als je AOW krijgt.

Als ik in 2023 geen huurverlaging voor huurders met een laag inkomen heb gehad en ik doe in 2024 zelf een verzoek tot huurverlaging en die wordt toegekend? Wanneer gaat mijn huur dan omlaag?

Algemeen

Wanneer je zelf een verzoek doet voor huurverlaging dan krijg je van ons binnen 3 weken een reactie op dit verzoek. Wanneer het verzoek wordt goedgekeurd dan krijg je van ons een voorstel tot huurverlaging. Wij verlagen de huurprijs per de eerste dag van de 2de maand nadat je van ons het voorstel hebt gehad. Dien je bijvoorbeeld een verzoek in op 6 juli en je ontvangt van ons het voorstel op 25 juli dan verlagen wij de huurprijs per 1 september.

Moet ik de huurverlaging zelf doorgeven aan de Belastingdienst in verband met mijn huurtoeslag?

Algemeen

Wij geven jouw verlaagde huur door aan de Belastingdienst. Toch adviseren we je om dit zelf ook door te geven via mijntoeslagen.nl. De Belastingdienst probeert zo snel mogelijk jouw huurtoeslag aan te passen.

Welke gegevens moet ik aanleveren als ik zelf een verzoek voor huurverlaging wil doen?

Algemeen

Wanneer je inkomen in 2021 nog te hoog is maar inmiddels 6 maanden of langer gedaald is tot op of onder de inkomensgrens  en je hebt in 2023 of 2024 geen huurverlaging voor huurders met een laag inkomen gehad, dan kun je een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het  Formulier verzoek huurverlaging 2024. Bij dit verzoek doe je de volgende documenten:
- een zelf opgestelde verklaring met daarin opgenomen wie er in je woning woont
- een zelf opgestelde verklaring met daarin aangegeven wat het totale huishoudinkomen is. Dit is het inkomen van alle bewoners in je woning behalve jouw inwonende kinderen onder de 27 jaar.
- bewijsstukken van dit inkomen.
*Dit is een loonstrook of uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling (moet dus minimaal 6 maanden geleden zijn). En een loonstrook op uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor je aanvraag.
* bij een inkomen uit onderneming: een schatting (door een accountant) van de winst over de voorgaande 6 maanden.

Wanneer wordt de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd?

Algemeen

Op 1 juli. Je krijgt vóór 1 mei een brief over de verhoging van de huur. In deze brief staat hoeveel je huur per 1 juli omhoog gaat en wat jouw nieuwe maandhuur wordt.

Geldt de huurverlaging ook in de vrije sector?

Algemeen

Nee de huurverlaging geldt niet voor woningen die in de vrije secor zijn verhuurd.

Waarom wordt de huur dit jaar verhoogd?

Algemeen

TBV Wonen past ieder jaar per 1 juli de netto huurprijzen en de servicekosten aan. Dit doen wij om jouw ook in de toekomst een fijn thuis te kunnen bieden. Er is in Nederland een groot tekort aan (betaalbare) woningen. Het geld van de huurverhoging is onder andere nodig voor onderhoud en bouw van voldoende goede en betaalbare woningen.

Wil je weten hoe wij jouw huurgeld verder nog gebruiken en hoe wij ervoor zorgen dat wonen voor jouw betaalbaar blijft? Bekijk dan deze video.

Ik huur een sociale huurwoning bij TBV Wonen. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli volgend jaar?

Algemeen

Voor 1 mei ontvang je altijd een voorstel voor de verhoging van de huurprijs per 1 juli van dat jaar.

Ik huur een vrije sector woning, onzelfstandige woning, studentenkamer, parkeerplaats, garage of standplaats/woonwagen. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli volgend jaar?

Algemeen

Op dit moment is nog niet bekend hoe de huurverhoging er volgend jaar uit komt te zien. Dit wordt vaak pas bekend in het voorjaar van dat jaar. Voor 1 mei ontvang je altijd een voorstel voor de verhoging van de huurprijs per 1 juli van dat jaar.

Ik ben chronisch ziek/gehandicapt en huur een woning. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli volgend jaar?

Algemeen

Voor 1 mei ontvang je altijd een voorstel waarin wij aangeven wat de nieuwe huurprijs per 1 juli van dat jaar wordt.

Mocht je een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen dan is het mogelijk om bezwaar bij ons te maken.

Je moet dan aan minimaal 1 van de onderstaande voorwaarden voldoen en bewijs hiervoor aanleveren:
* De zorgbehoevende krijgt minimaal 10 uur per week verzorging of verpleging en er is een indicatie afgegeven waarin staat dat die zorg voor minimaal een jaar noodzakelijk is.
* Er is een indicatie voor verpleeghuiszorg, maar de zorgbehoevende ontvangt die zorg niet omdat de partner of huisgenoot al mantelzorg levert.
* De woning is aangepast aan de ziekte of de handicap, en voor die woningaanpassing is een WMO- of WVG-beschikking afgegeven.
* De zorgbehoevende heeft een indicatie voor ADL-assistentie (hulp bij handelingen als eten, wassen of toiletgang).
* De zorgbehoevende heeft een indicatie voor verblijf in een instelling, maar woont thuis.
* De (huis)arts van de zorgbehoevende kan schriftelijk bevestigen dat hij of zij blind is.

Als het bezwaar door ons wordt toegekend dan krijg je een reguliere huurverhoging in plaats van een inkomensafhankelijke huurverhoging. 

Wat moet ik doen als de woningwaardering volgens mij niet klopt?

Algemeen

Neem contact met ons op als je fouten ontdekt in de woningwaardering. Dit kan door een e-mail te sturen naar verhuur@tbvwonen.nl. Of bel naar 013-5940594.

Wij controleren dan de woningwaardering. Klopt deze niet, dan passen wij die aan.

Op de website van de Huurcommissie kun je de woningwaardering zelf controleren met de Huurprijscheck.

Ik ben het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging. Kan ik bezwaar maken?

Algemeen

Als je het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging, dan kun je een bezwaarschrift bij ons indienen. Doe dit vóór 1-7-2024.

Kijk eerst op de website van de Huurcommissie of bezwaar maken zin heeft. Zo ja, dan kun je jouw bezwaarschrift indienen via ons huurdersportaal Mijn TBV Wonen op onze website.  Wij nemen vervolgens je bezwaarschrift in behandeling en sturen je onze reactie op je bezwaar. Ben je het niet eens met onze reactie dan leggen wij je bezwaar voor aan de Huurcommissie. Zij controleren of wij ons aan de wettelijke regels hebben gehouden en of ons huurverhogingsvoorstel reëel is. Wordt het bezwaar afgewezen, dan komen de kosten die de Huurcommissie berekend (€ 25,00) voor je eigen rekening.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Als je al huurtoeslag krijgt, dan houd je huurtoeslag. Dit heet verworven recht. Let op: voor het deel dat de huur boven de grens voor huurtoeslag uitkomt, krijg je geen huurtoeslag. 

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Wij geven de huurverhoging door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past je toeslag niet direct aan. Dat doen ze pas na afloop van het jaar. Je maandelijkse voorschot blijft dus hetzelfde. Als je daardoor te weinig toeslag hebt gekregen, dan betaalt de Belastingdienst die later nog uit.

Als je de aangepaste huurtoeslag eerder wilt ontvangen, dan moet je zelf je nieuwe huur doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past het uit te betalen bedrag aan als zij jouw wijziging hebben ontvangen. Je kunt je nieuwe huur al doorgeven voordat deze is ingegaan.

Let op dat je de juiste datum invult als ingangsdatum. Voor de jaarlijkse huuraanpassing is dat dus per 1 juli. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst: De hoogte van mijn huur verandert.

Let op! Bewaar de brief met de nieuwe huur per 1 juli goed. Het kan zijn dat de Belastingdienst de nieuwe huurprijs wil controleren. Dit kun je laten zien met deze brief.

Moet ik na de jaarlijkse huuraanpassing zelf de hoogte van mijn betaling aanpassen?

Algemeen

Wel als je zelf de huur overmaakt of een instantie (bijvoorbeeld een bewindvoerder) je huur betaalt. Als je de huur betaalt via een automatische incasso, passen wij het bedrag aan.

Mag TBV Wonen de huur weer verhogen in 2024 wanneer ik in 2023 een huurverlaging heb gehad?

Algemeen

Ja, wij mogen de huur weer verhogen in 2024 als de verlaging in 2023 plaatsvond. Alleen in het jaar dat de verlaging is toegekend mag de huur niet verhoogd worden. Behalve wanneer er sprake is van een verbetering in jouw woning tegen een huurverhoging. Indien jouw inkomen dan nog steeds onder de grens valt dan kun je weer opnieuw een voorstel tot huurverlaging bij ons indienen.

Kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Ja het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging  (IAH) van € 50,00. Je kunt via ons huurdersportaal Mijn TBV Wonen op onze website jouw bezwaarschrift indienen. Bezwaar maken heeft zin als er sprake is van 1 van de volgende redenen:

a. jouw huishoudinkomen 2022 is gedaald tot onder de € 62.191 (bij een 1 persoonshuishouden) of € 82.921 (bij een meerpersoonshuishouden). Dit komt meestal doordat er voor 1 juli 2024 iemand met inkomen uit je huishouden (bijv een medebewoner) is verhuisd (en is uitgeschreven op jouw woonadres bij de Gemeente). Als dit het geval is dan is een schriftelijk bezwaar bij ons waarin je dit aangeeft voldoende. Wij vragen dan een nieuwe inkomensverklaring bij de Belastingdienst op.

b. jouw huishoudinkomen 2023 is gedaald tot onder de € 62.191 (bij een 1 persoonshuishouden) of € 82.921 (bij een meerpersoonshuishouden). De volgende documenten lever je dan bij ons aan:
* schriftelijk bezwaar tegen de huurverhoging met daarin de reden van bezwaar
* uittreksel BRP (verkrijgbaar bij jouw gemeente) van 1 van de bewoners waaruit blijkt hoeveel personen er op jouw woonadres staan ingeschreven
* inkomensverklaringen 2023 ( online op te vragen via mijn.belastingdienst of via 0800-0543) van alle huidige bewoners

c. jouw huishoudinkomen 2024 is blijvend gedaald tot onder de € 62.191 (bij een 1 persoonshuishouden) of € 82.921 (bij een meerpersoonshuishouden). De volgende documenten lever je dan bij ons aan:
* schriftelijk bezwaar tegen de huurverhoging met daarin de reden van bezwaar
* uittreksel BRP (verkrijgbaar bij jouw gemeente) van 1 van de bewoners waaruit blijkt hoeveel personen er op jouw woonadres staan ingeschreven
* actuele inkomensgegevens waaruit blijkt dat jouw inkomen blijvend gedaald is ((pensioen)uitkeringsspecificatie). Let op: inkomensdaling door ontslag wordt niet gezien als een blijvende inkomensdaling.

d. iemand in je huishouden is chronisch ziek of gehandicapt. Je moet dan aan minimaal 1 van de onderstaande voorwaarden voldoen en bewijs hiervoor aanleveren:
* De zorgbehoevende krijgt minimaal 10 uur per week verzorging of verpleging en er is een indicatie afgegeven waarin staat dat die zorg voor minimaal een jaar noodzakelijk is.
* Er is een indicatie voor verpleeghuiszorg, maar de zorgbehoevende ontvangt die zorg niet omdat de partner of huisgenoot al mantelzorg levert.
* De woning is aangepast aan de ziekte of de handicap, en voor die woningaanpassing is een WMO- of WVG-beschikking afgegeven.
* De zorgbehoevende heeft een indicatie voor ADL-assistentie (hulp bij handelingen als eten, wassen of toiletgang).
* De zorgbehoevende heeft een indicatie voor verblijf in een instelling, maar woont thuis.
* De (huis)arts van de zorgbehoevende kan schriftelijk bevestigen dat hij of zij blind is.

Wanneer wij jouw bezwaar terecht vinden, dan krijg je de standaard huurverhoging van 5,3% in plaats van de inkomensafhankelijke huurverhoging van € 50,00.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging van mijn vrije sector woning?

Algemeen

Je kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging van een vrije sector bij de Huurcommissie. Maar bezwaar maken heeft alleen zin wanneer wij de netto huur van een vrije sector woning met meer dan 5,5% verhogen. Bezwaar maken heeft ook zin als wij in jouw huurovereenkomst een maximum verhogingspercentage hebben afgesproken en onze verhoging hoger is dan dat maximum. Klik hier voor meer informatie.  

Iemand in mijn huishouden is chronisch ziek of gehandicapt. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Dit is alleen mogelijk als je per 1 juli 2024 een huurverhoging van € 50,00 hebt gehad, de zogenoemde inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH). Je kunt bezwaar maken via Mijn TBV Wonen op www.tbvwonen.nl 

Je moet dan aan minimaal 1 van de onderstaande voorwaarden voldoen en bewijs hiervoor aanleveren:
* De zorgbehoevende krijgt minimaal 10 uur per week verzorging of verpleging en er is een indicatie afgegeven waarin staat dat die zorg voor minimaal een jaar noodzakelijk is.
* Er is een indicatie voor verpleeghuiszorg, maar de zorgbehoevende ontvangt die zorg niet omdat de partner of huisgenoot al mantelzorg levert.
* De woning is aangepast aan de ziekte of de handicap, en voor die woningaanpassing is een WMO- of WVG-beschikking afgegeven.
* De zorgbehoevende heeft een indicatie voor ADL-assistentie (hulp bij handelingen als eten, wassen of toiletgang).
* De zorgbehoevende heeft een indicatie voor verblijf in een instelling, maar woont thuis.
* De (huis)arts van de zorgbehoevende kan schriftelijk bevestigen dat hij of zij blind is.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging van mijn garage/parkeerplaats?

Algemeen

Nee, je kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging van jouw garage/parkeerplaats. In de huurovereenkomst hebben we afgesproken dat de huur volgens de wettelijke regels aangepast kan worden.

Ik ben het niet eens met de huurverhoging van 5,3%. Wat kan ik nu doen?

Algemeen

Je kunt bezwaar maken. Ga hiervoor naar ons huurdersportaal Mijn TBV Wonen op onze website www.tbvwonen.nl en doorloop de stappen en dien jouw bezwaar in. Zorg dat het bezwaar uiterlijk 30 juni 2024 bij ons binnen is.

Let op: de Overheid heeft bepaald dat wij een maximale huurverhoging van 5,8% mogen voorstellen. Bezwaar maken heeft dan ook alleen zin wanneer wij ons niet aan de wettelijke regels hebben gehouden. Dit is bijvoorbeeld wanneer wij de huur verhogen tot boven de maximale huurprijs die wij voor jouw woning mogen vragen. Of wanneer er in de huurverhogingsbrief geen datum vermeld staat of niet staat aangegeven wat jouw nieuwe huurprijs wordt.


Wanneer je bij ons bezwaar maakt, krijg je van ons een reactie hierop. Ben je het eens met onze reactie dan kun je jouw bezwaar (schriftelijk) intrekken. Doe je dit niet dan sturen wij jouw bezwaar door naar de Huurcommissie. Zij beoordelen vervolgens of wij ons aan de wettelijke regels hebben gehouden. Wanneer zij beoordelen dat de huurverhoging klopt, dan moet je €25,00 aan de Huurcommissie betalen, de kosten voor het beoordelen van jouw bezwaar. Wanneer zij beoordelen dat jouw bezwaar terecht is, dan geven zij aan wat de juiste huurprijs moet zijn en per welke datum. Wij moeten dan de kosten betalen. Meer informatie over het maken van bezwaar vind je hier .

Ik heb moeite met het betalen van mijn woonlasten. Welke maatwerkmogelijkheden zijn er?

Algemeen

Misschien kom je in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.

Ook zijn er verschillende (gemeentelijke) regelingen waar je misschien gebruik van kunt maken als je te maken hebt met betalingsproblemen of te hoge woonlasten.
-Woonkostentoeslag
-Woonlastencompensatiefonds
-Tilburgs Ondersteuningsfonds
-Energietoeslag

Kijk ook eens op onderstaande websites:
- De website van het Nibud
- De website zelf je schulden regelen

Mijn inkomen is gedaald. Kan ik nu bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Dit kan alleen wanneer je een inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gehad en je inkomen onder de grens uitkomt. Wil je bezwaar maken? Ga dan naar ons huurdersportaal Mijn TBV Wonen op onze website www.tbvwonen.nl.

Heb je een reguliere huurverhoging gehad en is er sprake van een inkomensdaling. Misschien kom je door die inkomensdaling wel in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Kijk bij de veelgestelde vragen over de huurverlaging of je inderdaad in aanmerking komt hiervoor. 

Waarom verhogen jullie mijn huur?

Algemeen

TBV Wonen moet veel geld besteden om kwalitatief goede betaalbare en duurzame woningen beschikbaar te houden voor onze bewoners. Ook moeten we nieuwe huizen bouwen. De kosten hiervan stijgen met 10%. De voorgestelde huurverhoging zorgt ervoor dat TBV Wonen deze kosten kan blijven betalen en dit belangrijke werk kan blijven doen. Een financieel gezonde organisatie belangrijk om ook in de toekomst genoeg betaalbare woningen te kunnen garanderen.

Ik heb een zaak bij de Huurcommissie lopen vanwege onderhoudsgebreken. Mogen jullie mijn huur nu gewoon verhogen?

Algemeen

Als de Huurcommissie jouw bezwaar al heeft toegekend, dan mogen wij de huur niet verhogen per 1 juli 2024 zolang de gebreken niet zijn verholpen. Als de Huurcommissie je niet in het gelijk stelt, dan kan de huurverhoging alsnog doorgaan. Je kunt natuurlijk wel bezwaar bij ons maken tegen de voorgestelde huurverhoging.

Wordt de huurverhoging vanzelf afgeschreven van mijn rekening?

Algemeen

Als je zelf je huur overmaakt, let dan op dat je vanaf 1 juli 2024 het nieuwe bedrag gebruikt. Heb je ons toestemming gegeven om de huur automatisch af te schrijven? Dan hoef je niets te doen. Wij schrijven vanaf 1 juli automatisch het nieuwe bedrag af. Als je het niet eens bent met de huurverhoging, dan kun je ervoor kiezen om de verhoogde huur per 1 juli 2024 niet te betalen. Dit zien wij ook als een bezwaar tegen de huurverhoging. Je krijgt dan van ons een herinneringsbrief (rappel) waarin wij aangeven dat je voor 1 november 2024 zelf bezwaar kunt maken bij de Huurcommissie tegen de huurverhoging. Let op: als de Huurcommissie jouw bezwaar afwijst, dan moet je de verhoogde huur met terugwerkende kracht per 1 juli 2024 aan ons betalen. Wij adviseren dan ook om dit bedrag apart te zetten.

Ik betaal de huurverhoging niet. Wat doen jullie dan?

Algemeen

Wanneer je per 1 juli 2024 de huurverhoging niet aan ons betaalt of je automatische betaling laat storneren (terugstorten) dan krijg je van ons een herinneringsbrief (rappel). Bij deze aangetekende brief zit nogmaals het voorstel huurverhoging. Hierin staat dat je uiterlijk 1 november 2024 zelf bezwaar moet maken bij de Huurcommissie. Zij beoordelen dan de voorgestelde huurverhoging. Let op: als de Huurcommissie jouw bezwaar afwijst dan moet je de verhoogde huur met terugwerkende kracht per 1 juli 2024 aan ons betalen. Wij adviseren dan ook om dit bedrag apart te zetten.

Ik krijg een brief vanuit de Belastingdienst dat TBV Wonen een inkomensindicatie heeft opgevraagd. Waar hebben jullie deze verklaring voor nodig?

Algemeen

Ook dit jaar is het weer mogelijk om huurders die een sociale huurwoning huren en een hoog huishoudinkomen (het opgetelde inkomen van iedereen die in de woning woont) hebben een hogere huurverhoging te geven dan standaard. Dit wordt de inkomensafhankelijke huurverhoging genoemd. Omdat wij niet weten wie een hoog inkomen heeft, leveren wij in maart bij de Belastingdienst een lijst aan met daarop al onze sociale huurwoningen. De Belastingdienst stuurt ons vervolgens een antwoordbestand met daarop aangegeven welke adressen gehuurd worden door een huurder die in de categorie hoog huishoudinkomen valt. Deze huurders krijgen van ons een inkomensafhankelijke huurverhoging. Wij krijgen overigens niet door van de Belastingdienst wat het daadwerkelijke inkomen is.  

De Belastingdienst stuurt je een brief om te laten weten dat wij aan de Belastingdienst hebben gevraagd of jouw huishoudinkomen in de categorie hoog inkomen valt. Als je deze brief krijgt betekent dit dat jouw adres in het door ons aangeleverde bestand staat. Dit betekent niet meteen dat je ook een hoog inkomen hebt.