Servicekosten en stookkosten

Je huurprijs bestaat uit de kale huur. Dit is de prijs voor het huren van jouw woning. Dit wordt ook wel de netto huur genoemd. Wij brengen ook servicekosten in rekening. Dit zijn kosten voor algemene diensten en voorzieningen die wij leveren. De hoogte van de servicekosten verschilt per woning. In een appartement betaal je meer dan in een eengezinswoning.

Je betaalt voor een aantal servicekosten een voorschotbedrag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor energie, water en de schoonmaak van algemene ruimtes. Eenmaal per jaar verrekenen wij de werkelijke kosten met het voorschot. Je moet dan geld bijbetalen of je krijgt geld terug. Ook betaal je voor kosten die niet te verrekenen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor het glasfonds en het rioolfonds. In je huurovereenkomst staat vermeld om welke leveringen en diensten het in jouw geval gaan, tenzij de levering of dienst pas later met je is afgesproken.

Veel gevraagd over Servicekosten en stookkosten

Waar kan ik zien welke servicekosten ik betaal?

Algemeen

Dat lees je in de huurovereenkomst. En, je kunt je huurspecficatie zien als je inlogt op Mijn TBVWonen. Ook kun je een huurspecificatie opvragen door een e-mail te sturen naar verhuur@tbvwonen.nl.

Wat zijn voorbeelden van servicekosten?

Algemeen

Er zijn twee soorten servicekosten: vaste en variabele. Vaste servicekosten zijn onder andere voor: het glasfonds, de huismeester, het rioolfonds. Voor de variabele servicekosten betaal je maandelijks een voorschot. Jaarlijks worden de werkelijk gemaakte kosten verrekend. Voorbeelden van variabele servicekosten zijn: stookkosten, schoonmaken algemene ruimtes, waterverbruik, tuinfonds.

Wanneer verandert het bedrag van de service- en/of stookkosten?

Algemeen

Wij passen de service- en stookkosten alleen aan wanneer de kosten duidelijk hoger of lager zijn dan het voorschot. Dit bekijken we één keer per jaar, tegelijk met de afrekening van de service- en stookkosten. In de meeste gevallen is dit per 1 juli.

Wil jij tussentijds je voorschotbedrag aanpassen? Bijvoorbeeld omdat je denkt anders bij te moeten betalen bij de afrekening? Stuur ons dan een e-mail op info@tbvwonen.nl.

Ik heb een afrekening van mijn service- en/of stookkosten ontvangen maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Algemeen

Je moet dan schriftelijk bezwaar indienen. Komen we er vervolgens samen niet uit, dan kun je schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Huurcommissie

Waar ben ik precies voor verzekerd als lid van het Rioolfonds?

Algemeen

Je bent verzekerd voor verstoppingen in het riool.
Verstoppingen door oneigenlijk gebruik, nalatigheid of grove schuld van de huurder vallen buiten het Rioolfonds. Het gaat dan bijvoorbeeld om verstoppingen ontstaan door toiletblokjes, tampons, frituurvet, etensresten, kattenbakvulling, speelgoed, et cetera. 

Gebruik in geen geval ontstoppingsmiddelen zoals Fifax, HG. Deze middelen kunnen de afvoeren beschadigen waardoor lekkage kan ontstaan. Gebruik alleen soda met warm water.

Mijn riolering is verstopt. Wat moet ik doen?

Algemeen

Je kunt de sifon/zwanenhals van de gootsteen/wastafel losdraaien en schoonmaken. Of je kunt de doucheputdeksel eraf halen en schoonmaken.

Helpt dit niet? Bel dan met onze reparatielijn via 013-5940555.

Kan ik huurtoeslag aanvragen voor servicekosten?

Algemeen

Je kunt niet over alle servicekosten huurtoeslag aanvragen. Voor de schoonmaak, energiekosten van de algemene ruimte, huismeesterkosten en ontmoetingsruimte mag je maximaal € 12 per component bij de huurprijs optellen. Ook wanneer het voorschot dat je hiervoor betaalt hoger is.

Waar kan ik problemen zoals een verstopping in mijn riool melden?

Algemeen

Tijdens kantooruren kun je bellen met onze reparatielijn via 013-5940555. Buiten werktijden kun je alleen bellen voor noodgevallen.

Ik heb een afrekening van mijn service- en/of stookkosten ontvangen en ik krijg geld terug. Wanneer ik ontvang ik het geld op mijn rekening?

Algemeen

Dit staat binnen 14 dagen op je rekening. Wanneer je een huurachterstand bij ons hebt, wordt dit geld hiermee verrekend.

Waarom betaal ik bij jullie voor energie? Ik betaal zelf ook aan een energieleverancier.

Algemeen

Energiekosten die je via de servicekosten betaalt, zijn voor verbruik in de algemene ruimtes. Bijvoorbeeld verlichting van portiek, galerijen, bergingen en stroomverbruik van liften.

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Hoe kan dat?

Algemeen

Dit komt omdat de werkelijke kosten hoger zijn dan het betaalde voorschot.

Wat betaal ik voor het Glasfonds?

Algemeen

Dit hangt af van het complex waarin je woont. Op het huurdersportaal kun je terugvinden welk bedrag je op dit moment hiervoor betaalt. Dit bedrag kan jaarlijks aangepast worden.

Hoe verdelen jullie de servicekosten in mijn appartementencomplex?

Algemeen

Dit verschilt per complex. Meestal worden de servicekosten evenredig verdeeld.

Waar ben ik precies voor verzekerd als lid van het Glasfonds?

Algemeen

Je bent verzekerd voor glasbreuk aan de buitenkant van de woning (mits niet zelf veroorzaakt) en voor lekken in isolatieglas.

Wat doe ik bij een verstopte riolering bij een door mij aangebrachte verandering?

Algemeen

Afvoeren en riolering die door de huurder zelf zijn aangebracht (ZAV’s), zijn uitgesloten van het Rioolfonds. Als hier verstoppingen aan zijn, dan zijn de kosten voor ontstopping voor rekening van de huurder.

Ik heb een afrekening van mijn service- en/of stookkosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling afsluiten?

Algemeen

Ja, dat is in de meeste gevallen mogelijk. Bel hiervoor onze woonadviseurs via 013-5940594.

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer ontvang ik de afrekening service- en/of stookkosten?

Algemeen

De afrekening van de service- en stookkosten staat niet op de eindafrekening. Hiervan krjjg je een aparte afrekening. Deze versturen we namelijk maar één keer per jaar, uiterlijk op 1 juli. De afrekening van de stookkosten kan in sommige gevallen wat later binnen komen. We rekenen het voorgaande kalenderjaar af.

Ik heb een afrekening voor servicekosten ontvangen. Waarom ontvang ik deze?

Algemeen

Je betaalt maandelijks een bedrag vooruit voor een aantal servicekosten. In je huurovereenkomst zie je een overzicht van de servicekosten. Wanneer we weten wat de echte kosten zijn geweest afgelopen jaar, krijg je geld terug of betaal je bij. Betaalde je teveel vooruit? Dan krijg je geld terug. Waren de echte kosten hoger dan het vooruit betaalde bedrag? Dan betaal je bij.

De afrekening ontvang je jaarlijks voor 1 juli. Een overzicht van de kosten en de vooruit betaalde bedragen staat op je afrekening.

Woonde je maar een gedeelte van het jaar op dit adres? Dan krijg je de afrekening voor de periode dat je in de woning woonde in het voorgaande jaar.

Kan ik een rioolverzekering afsluiten bij jullie?

Algemeen

Bij het afsluiten van je huurovereenkomst teken je ook voor het Rioolfonds. Je bent dan verzekerd voor problemen aan het riool. Neem je nog niet deel aan het rioolfonds en je wilt dit wel. Neem dan contact op via 013-5940594 of per mail via info@tbvwonen.nl.

Kan ik een glasverzekering bij jullie afsluiten?

Algemeen

Vrijwel alle huurders van TBV Wonen betalen voor het glasfonds via de servicekosten. Hiermee ben je verzekerd voor glasschade aan de buitenzijde van je woning. Wil jij ook deelnemen aan het glasfonds? Bel dan met 013-5940594 of stuur een e-mail naar info@tbvwonen.nl.

Mijn dakgoot of regenpijp zit verstopt. Wat moet ik doen?

Algemeen

Neem hiervoor contact op met onze reparatielijn via 013-5940555.

Hoe vaak maken jullie mijn dakgoten schoon?

Algemeen

Dakgoten van je woning en berging maken we jaarlijks schoon. Hiervoor krijg je tijdig een bericht. Mocht dit niet voldoende zijn, neem dan contact met ons op via 013-5940555.

Wat betaal ik voor een rioolverzekering?

Algemeen

Het bedrag dat je voor het Rioolfonds betaalt is afhankelijk van het complex waar je woont. Je kunt in het huurdersportaal terugvinden welk bedrag dit is. Dit bedrag kan jaarlijks aangepast worden.

Hoe meld ik schade aan mijn ruiten?

Algemeen

Schade aan buitenglas kun je 24 uur per dag rechtstreeks melden bij de Glascentrale via 013-5442926. Glasschade is - bijvoorbeeld door middel van een spoedreparatie - snel te herstellen.

Kan ik mijn voorschotbedrag voor stookkosten aanpassen?

Algemeen

Ja, in sommige gevallen kan dat. Stuur hiervoor een e-mail naar info@tbvwonen.nl.

Ben ik verplicht om deel te nemen aan het Rioolfonds?

Algemeen

Ja, bij de ondertekening van je huurovereenkomst ben je automatisch lid van het Rioolfonds.

Waarop is het voorschotbedrag voor stookkosten gebaseerd?

Algemeen

Dit is berekend op de gemiddelde kosten van de afgelopen jaren.