HBO-TBV Wonen/Samen

Huurdersbelangenorganisatie HBO-TBV Wonen/Samen komt op voor de belangen van alle huurders van TBV Wonen. Zij zijn namens alle huurders gesprekspartner van TBV Wonen over onderwerpen die alle huurders aangaan. Wij betrekken HBO-TBV Wonen/Samen bijvoorbeeld bij gesprekken over de jaarlijkse huurverhoging.  Kijk voor meer informatie op: HBO-TBV Wonen

Veel gevraagd over HBO-TBV Wonen/Samen

Wat doet HBO-TBV Wonen/Samen?

Algemeen

Huurdersbelangenorganisatie HBO-TBV Wonen/Samen behartigt de belangen van alle huurders van . Zij houden zich bezig met het algemene beheer en beleid van TBV Wonen. Denk aan de jaarlijkse huurverhoging, het verhuurbeleid, het sloop- en verkoopbeleid, het huurprijsbeleid en de prestatieafspraken met de gemeente.

Ongeveer iedere twee maanden overleggen wij met HBO-TBV Wonen. Kijk voor meer informatie over de huurdersraad op HBO-TBV Wonen.