Doorstromen/huishoppen

HuisHoppen is doorstromen op de woningmarkt. Het woord hebben we afgeleid van jobhoppen, wisselen van baan. Daar is het mee te vergelijken. Vroeger bleven mensen een leven lang bij één baas. Tegenwoordig is het normaal om van baan te veranderen als de kans op iets beters zich voordoet. Als het voor werk normaal is, waarom dan niet voor wonen, dachten wij. Je hebt tenslotte niet je hele leven lang dezelfde woonwensen. Iedereen een woning die past bij zijn of haar situatie, dat is waar we graag naartoe willen.  

Veel gevraagd over Doorstromen/huishoppen

Wat zijn de spelregels rondom doorstromen/huishoppen?

Algemeen

TBV Wonen adverteert een woning voor doorstroming, te herkennen aan het actielabel doorwoning, via het inschrijfduurmodel. Iedere woningzoekende kan reageren op deze woning (mits passend). Maar een woningzoekende die 5 jaar of langer bij TBV Wonen een zelfstandige woning huurt (minimaal 5 aaneengesloten jaren in dezelfde woning) komt bovenaan de lijst. 
Bij gelijke woonduur van twee kandidaten gaat de woning naar de kandidaat met de langste woonduur. Als twee kandidaten precies dezelfde woonduur hebben, kijken we naar de inschrijfduur. Als er geen kandidaat is met een woonduur van 5 jaar of meer, dan wordt de woning toegewezen op basis van inschrijfduur. De eisen die wij stellen zijn:

  • de woningzoekende staat ingeschreven bij Woning in Zicht;
  • de woningzoekende mag in principe geen huurachterstand hebben;
  • de woningzoekende veroorzaakt in principe geen overlast. Kijk voor nog meer informatie bij de overige regels voor het huishoppen.

Kan ik als huurder van TBV Wonen met voorrang doorstromen of HuisHoppen naar een andere huurwoning van TBV Wonen?

Algemeen

Je kunt HuisHoppen wanneer je 5 jaar of langer een huurwoning van TBV Wonen huurt.
Wij adverteren een vrijgekomen woning op woninginzicht.nl met het actielabel doorstroming. Woningzoekenden kunnen dan reageren op de advertentie.
Huurders die 5 jaar of langer huren bij TBV Wonen krijgen voorrang bij toewijzing van deze woning.
De woningzoekende moet in zijn of haar account op Woning in Zicht aangeven bij welke corporatie hij/zij huurt. Daarnaast moet hij/zij ook aangeven wat de startdatum van de huidige huurwoning is.

Voorwaarde is dus wel dat de HuisHopper/doorstromer ingeschreven staat als woningzoekende.

Welke overige regels gelden er bij het huishoppen?

Algemeen

Er zijn nog een aantal belangrijke zaken die ook van toepassing zijn:

  • de doorstromer gaat de nieuwe netto huur (streefhuur) betalen voor de doorstroomwoning; 
  • de regels in Woning in Zicht met betrekking tot de toewijzing naar inkomen zijn gelijk. Ook gelden de regels van het passend toewijzen naar inkomen.

Complexen die met voorrang worden toegewezen aan Wmo-kandidaten gaan ook bij huishoppen naar deze huishoudens. De volgorde is dan bijvoorbeeld bij een Wmo-woning:

  • eerst de kandidaat die moet verhuizen omdat zijn/haar woning wordt gesloopt,
  • dan de Wmo-kandidaat met woonduur en daarna de Wmo-kandidaat op basis van inschrijfduur en daarna de kandidaten zonder Wmo op basis van woonduur
  • en als laatste de andere kandidaten op basis van inschrijfduur. In de advertentie kunnen zoals altijd ook andere voorwaarden staan zoals leeftijd of huishoudgrootte.

Wordt de woning opnieuw verhuurd? Dan wordt het normale inspectiebeleid gevolgd. De huishopper wordt gescreend op "goed huurderschap" zoals betalingsgedrag, woongedrag, overlast et cetera.