Passend toewijzen

De overheid wil dat je een woning huurt die bij jouw inkomen past. Hiervoor zijn regels gemaakt die vastliggen in de Woningwet 2015. Deze regels vertellen jou en de verhuurders tot welke huurprijs je maximaal mag huren. Dit wordt bepaald aan de hand van je inkomen en huishoudgrootte. De term die hiervoor wordt gebruikt is 'passend toewijzen’.

Wat betekent passend toewijzen voor jou?

Jouw maximale huurprijs is afhankelijk van je inkomensgroep. Je inkomen, de grootte van jouw huishouden en je leeftijd bepalen jouw inkomensgroep. 

Veel gevraagd over Passend toewijzen

Hoe weet ik welke huurwoningen ik kan huren met mijn inkomen?

Algemeen

Welke woning je kunt huren hangt af van de gezinssamenstelling en het verzamelinkomen. Op woninginzicht.nl vind je bij 'Passend toewijzen' meer informatie.

Op woninginzicht.nl adverteren wij alle vrijkomende woningen. Als je inlogt, zie je automatisch alleen die woningen die passen bij je inkomen.

Let op: zorg ervoor dat de gegevens over jouw inkomen (én dat van een eventuele partner) en huishoudgrootte altijd kloppen. Als bij controle blijkt dat je gegevens niet kloppen, kunnen we je de woning niet aanbieden.

Hoe toetsen jullie inkomen en passendheid bij een woningtoewijzing?

Algemeen

Wanneer jij de kandidaat bent voor de woning word je uitgenodigd voor een toewijzingsgesprek. Tijdens dit gesprek maakt de verhuurconsulent een inkomenstoets.

Hiervoor is de inkomensverklaring vanuit de Belastingdienst nodig van alle volwassenen (geen kinderen) die meeverhuizen naar de nieuwe woning. De toets bepaalt of het verzamelinkomen passend is bij de huurprijs van de betreffende woning.

Ik heb geen inkomen, kan ik een woning huren?

Algemeen

In sommige gevallen is dit mogelijk. Zorg dat bij je persoonlijke gegevens op woninginzicht.nl je inkomen op 0 staat. Op je inkomensverklaring staat vermoedelijk al inkomen € 0, nihil of onbekend. Die verklaring moet je uploaden om te kunnen reageren op de goedkoopste huurwoningen.

Bij een eventuele toewijzing van de woning kijken wij of je de woning daadwerkelijk kunt betalen.  Wellicht krijg je een uitkering als je eigen woonruimte hebt of zijn er andere mogelijkheden. 

Wat betekent passend toewijzen voor mij als woningzoekende?

Algemeen

Als je een woning zoekt, kun je niet zomaar elke huurwoning krijgen. Bij de toewijzing van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen (kinderen niet meegerekend). Dit noemen wij het verzamelinkomen. Wij kijken ook naar de grootte van het huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen je kunt reageren.

Mijn inkomen is gestegen, heeft dat invloed op de woning die ik mag huren?

Algemeen

Dat kan invloed hebben. Zorg dat je nieuwe inkomen goed is ingevuld bij jouw persoonlijke gegevens op Woning in Zicht. Als je inkomensgegevens kloppen, zie je na inloggen automatisch alleen die woningen die passen bij jouw inkomen.

Let op: zorg ervoor dat de gegevens over jouw inkomen (én dat van een eventuele partner) en huishoudgrootte altijd kloppen. Als blijkt bij controle dat je gegevens niet kloppen, kunnen we je de woning niet aanbieden.

Ik heb veel spaargeld of eigen vermogen. Mag ik reageren op duurdere huurwoningen?

Algemeen

Je kunt mogelijk een vrije sector woning huren. We wijzen toe op basis van het verzamelinkomen van de Belastingdienst. In het verzamelinkomen dat op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat, is de rente over spaargeld meegenomen. Is je inkomen te laag voor de huurprijs van de vrije sector woning dan kunnen we 10% van jouw eigen vermogen (mits aangetoond) meetellen bij je inkomen. Op deze manier kom je toch aan het benodigde inkomen.

Wij beoordelen of we jouw inkomen samen met het vermogen voldoende vinden voor de vrije sector woning. Bij een sociale huurwoning tellen we het vermogen nooit mee.

Mijn inkomen is gedaald, heeft dat invloed op de woning die ik mag huren?

Algemeen

Dat kan invloed hebben. Zorg dat je nieuwe inkomen goed is ingevuld bij je persoonlijke gegevens op Woning in Zicht. Als je inkomensgegevens kloppen, zie je na inloggen automatisch alleen die woningen die passen bij jouw inkomen.

Let op: zorg ervoor dat de gegevens over jouw inkomen (én dat van een eventuele partner) en huishoudgrootte altijd kloppen. Als blijkt bij controle dat je gegevens niet kloppen, kunnen we je de woning niet aanbieden.

Wordt het inkomen van mijn thuiswonende kinderen opgeteld bij het verzamelinkomen?

Algemeen

Nee, het inkomen van thuiswonende kinderen telt niet mee in het verzamelinkomen. Kinderen worden wel meegeteld in de huishoudgrootte. Het verzamelinkomen en de huishoudgrootte bepalen samen op welke woningen je kunt reageren.