Urgentie

Heb je met spoed woonruimte nodig? Moet jij of jouw gezin vanwege een noodsituatie zo snel mogelijk verhuizen? Is het echt dringend en er zijn geen andere oplossingen? In heel bijzondere of bedreigende situaties kun je voorrang krijgen bij het zoeken naar een huurwoning. Om dit te krijgen moet je urgentie aanvragen. Kijk op urgentie wat de voorwaarden zijn.   Let op:Er zijn organisaties actief die woningzoekenden helpen om urgentie aan te vragen. Hiervoor vragen zij forse bedragen, terwijl dit geen garantie biedt voor het snel vinden van een woning. de uitkomst of de beslistermijn. Wij raden je af om gebruik te maken van hun dienstverlening.

Veel gevraagd over Urgentie

Kom ik in aanmerking voor urgentie?

Algemeen

Urgentie wordt bij hoge uitzondering verleend. De situatie moet zo ernstig zijn, dat je op korte termijn een andere woning nodig hebt. Aan welke voorwaarden je moet voldoen, vind je hier: urgentie.

Hoe snel is er een woning beschikbaar als ik urgentie heb gekregen?

Algemeen

We streven er naar je binnen zes maanden een woning aan te bieden. Soms kan het langer duren, omdat er nog geen geschikte woning vrij is.

Hoe vraag ik urgentie aan?

Algemeen

We snappen dat je haast hebt. Toch moet je eerst wat stappen zetten. Bekijk eerst op urgentie of je aan de voorwaarden voldoet voor het aanvragen van urgentie. Mocht je hier vervolgens nog vragen of twijfels over hebben dan kun je contact opnemen met onze woonadviseurs via 013-5940594. Zij kunnen redelijk inschatten of jouw situatie aan de voorwaarden voldoet om urgentie aan te vragen.

Op urgentie kun je het urgentieformulier invullen en digitaal toesturen naar de onafhankelijke urgentiecommissie.

Ik huur een woning van jullie. Deze wordt gesloopt. Krijg ik nu urgentie?

Algemeen

Als wij je woning slopen dan heb je als huurder recht op herstructureringsurgentie. Je krijgt dus voorrang op andere woningzoekenden om vervangende woonruimte te vinden. Daarbij helpen wij je ook als dat nodig is.

In een sociaal plan dat wij - in overleg met de bewoners - schrijven staat:

  • hoe die voorrang in zijn werk gaat;
  • vanaf wanneer je die voorrang krijgt;
  • of je kunt terugkeren naar (eventuele) nieuwbouw.

Meestal duurt sloop/nieuwbouw vele jaren. Je krijgt ruim de tijd om te verhuizen.

Een tussenpartij kan mij helpen bij het aanvragen van urgentie. Is dit verstandig?

Algemeen

Op het internet zijn meerdere partijen actief die je aanbieden een urgentieverklaring te regelen. Deze partijen zijn géén partner van Woning in Zicht, TBV Wonen of de gemeente. Als je een tussenpartij inschakelt, levert je dat geen tijdswinst of voordeel op. Het zorgt wel voor extra kosten, want zij vragen een vergoeding. Wij adviseren je dit niet te doen.

Neem contact op met onze woonadviseurs wanneer je hulp nodig hebt met het aanvragen van urgentie via 013-5940594.

Moet ik betalen voor de aanvraag van urgentie?

Algemeen

Nee, hiervoor betaal je niets.

Ik heb geen urgentie gekregen en ben het daar niet mee eens. Wat kan ik doen?

Algemeen

Ben je het niet eens met het besluit van de Urgentiecommissie? Dan kun je binnen vijf weken bezwaar maken bij de Geschillencommissie via Geschillencommissie.