Woningruil

Ben je snel op zoek naar een andere huurwoning? Woningruil kan een oplossing zijn. Bij woningruil nemen twee huurders samen het besluit om van huurwoning te ruilen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Meer informatie vind je op woninginzicht.nl.

Veel gevraagd over Woningruil

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Algemeen

De ruilpartner die wil verhuizen naar een woning van een woningcorporatie aangesloten bij Woning in Zicht (waaronder TBV Wonen), moet ingeschreven staan als woningzoekende bij woninginzicht.nl. Na het vinden van een geschikte ruilpartner moet je toestemming aan ons vragen. De voorwaarden zijn: - Beide ruilpartners wonen minimaal één jaar in hun woning. - Beide ruilpartners mogen geen huurachterstand hebben. - Beide woningen moeten zelfstandige woningen zijn. Dit is een woning met een eigen toegang. Je hoeft de was- en kookgelegenheid en het toilet niet te delen met andere bewoners van het gebouw. - Als een woning bedoeld is voor speciale doelgroep, bijvoorbeeld senioren, dan moet de ruilpartner aan die voorwaarden voldoen. - Ook bij woningruil moeten wij passend toewijzen. Daarom toetsen we je inkomen. Je inkomen en huishoudgrootte moet passen bij de nieuwe woning. Let op dat de huurprijs die je gaat betalen voor de ruilwoning vermoedelijk anders is dan de huurprijs die de huidige huurder nu betaalt. - De ruilpartner die bij TBV Wonen gaat huren, gaat een huurovereenkomst aan voor minimaal 1 jaar. - Als je wil ruilen met iemand die niet huurt bij TBV Wonen, moeten beide verhuurders vooraf toestemming geven. - Er vindt een inspectie plaats van jouw woning wanneer je een ruilverzoek indient. Is er bij de inspectie schade? Dan moet je deze schade zelf herstellen. Je kunt niet van woning ruilen wanneer: - één of beide woningen een bijzondere bestemming heeft. Bijvoorbeeld een woning die verkocht wordt. - één of beide woningen een renovatie- of sloopwoning is. - je woningruil aanvraagt tussen een koop- en huurwoning. - je als ruilpartner niet de Nederlandse nationaliteit hebt. Je moet dan een geldige verblijfsstatus of Registratie Niet-ingezetenen (RNI) kunnen aantonen. - één van de ruilpartners inwonend is. - er is sprake van woonfraude.

Hoe kan ik woningruil aanvragen?

Algemeen

Wanneer je nog geen ruilkandidaat gevonden hebt, kun je je interesse op woninginzicht.nl het 'Aanvraagformulier woningruil' invullen. Als TBV Wonen jouw aanvraag goedkeurt, wordt er op woninginzicht.nl een advertentie van jouw huurwoning geplaatst waarop andere ruilkandidaten kunnen reageren. Wanneer je zelf een andere ruilwoning gevonden hebt op , vul je afzonderlijk een formulier in. Dat gaat naar de corporatie die de woning verhuurt. Bij die corporatie wordt beoordeeld of de woningruil door kan gaan.

Heb je zelf een ruilkandidaat gevonden? Ga dan naar woninginzicht.nl en kies voor Ik heb een ruilpartner gevonden (woninginzicht.nl).

Let op dat beide corporaties onderstaande documenten (mogelijk) nodig hebben:

  • een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder;
  • een adresuittreksel;
  • kopie van de meest recente inkomensverklaring (op te vragen bij de Belastingdienst);
  • kopieën van de huidige inkomensgegevens (salarais- uitkeringsspecificatie);
  • kopie van je bankafschrift waarop de storting van jouw laatste salaris/uitkering te zien is. Bij onduidelijkheden kunnen wij meer gegevens vragen.

Kan ik met iemand ruilen van woning?

Algemeen

Ja in veel gevallen kan dat. Er zijn een aantal uitzonderingen. Je kunt niet van woning ruilen wanneer:
- één of beide woningen een bijzondere bestemming heeft. Bijvoorbeeld een woning die verkocht wordt.
- één of beide woningen een renovatie- of sloopwoning is.
- je woningruil aanvraagt tussen een koop- en huurwoning.
- je als ruilpartner niet de Nederlandse nationaliteit hebt. Je moet dan een geldige verblijfsstatus of Registratie Niet-ingezetenen (RNI) kunnen aantonen.
- één van de ruilpartners inwonend is.
- er sprake is van woonfraude.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een andere huurder die met jou van woning wil ruilen. Wij doen dit niet voor je. Je kunt wel je woning aanmelden voor woningruil op . Andere huurders die willen ruilen kunnen dan op jouw woning reageren. Je kunt ook zelf reageren op de aangeboden ruilwoningen op deze website. Jij en je ruilpartner moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Houd er rekening mee dat de huurprijs van de woning wijzigt bij een woningruil en dat de regels van passend toewijzen gelden.

Wat gebeurt er met de huurprijs van de woning bij woningruil?

Algemeen

Bij woningruil passen wij de huur van de woning aan. De huurprijs voor de nieuwe huurder kan dus anders zijn dan de huur die jij betaalt.

Ik heb woningruil aangevraagd maar ik heb me bedacht. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neem zo snel mogelijk contact met ons op via 013-5940594. Afhankelijk van het moment in het woningruilproces bekijken we of de woningruil alsnog afgeblazen kan worden.

Vervalt mijn inschrijving bij Woning in Zicht wanneer ik van woning ruil?

Algemeen

Ja, bij woningruil vervalt je inschrijving bij Woning in Zicht.

Ik heb met iemand van woning geruild. Hoe lang moet ik mijn geruilde woning huren?

Algemeen

Je hebt een huurovereenkomst voor minimaal één jaar. Na één jaar kun je de huur opzeggen.