Tijdelijke huur

Veel gevraagd over Tijdelijke huur

Bieden jullie tijdelijke huurwoningen aan?

Algemeen

Ja, soms (bijvoorbeeld wanneer een complex in de toekomst gesloopt wordt) hebben we tijdelijke huurwoningen. Deze tijdelijke huurwoningen worden niet door ons aangeboden maar door Alvast Leegstandsbeheer. Hierbij staat duidelijk aangegeven dat het om tijdelijke verhuur gaat. Daarnaast kunnen er voorwaarden worden gesteld om in aanmerking te komen. Kijk op de alvast.nl.

Wat is een tijdelijke huurwoning?

Algemeen

Een tijdelijke huurwoning is een woning die voor een bepaalde tijd verhuurd wordt. In de huurovereenkomst staat een einddatum. Als huurder moet je de woning na die datum verlaten.

Als je in deze woning gaat wonen, behoud je je inschrijftijd. Je krijgt geen nieuwe woning aangeboden.