Hier staan we voor

We hebben hart voor onze bewoners en bieden ze een thuis. In het bijzonder aan hen die niet zelf aan een woning kunnen komen.

We zorgen voor woningen die betaalbaar, duurzaam en goed van kwaliteit zijn. Voor mensen die er nu en in de toekomst in wonen. We maken wonen met zorg mogelijk, vooral voor ouderen. We merken dat steeds meer bewoners niet meer mee kunnen doen in de maatschappij. Daarom zijn we actief in wijk en dorp. Daardoor weten we het sneller als er problemen zijn bij onze huurders. Samen met de bewoners en de organisaties waar we mee samenwerken, werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt.

Zo werken we

Onze organisatie is klantgericht, sterk en betrouwbaar. Ons doel is dat onze bewoners zich thuis voelen.

We zijn betrokken

omdat we ons verbonden voelen met onze bewoners. Alles wat we doen, doen we voor hen. 

We zijn gedreven

omdat we een fijn thuis voor onze bewoners willen. Iedereen recht heeft op zijn eigen thuis, een plek om trots op te zijn. Zelf zijn we er trots op dat we dat kunnen bieden. We leveren goede woningen en werken samen met andere organisaties en bewoners aan leefbare wijken en dorpen. 

We zijn in beweging

omdat de wereld om ons heen verandert. Dit raakt onze bewoners. Wij bewegen mee om goed te reageren op de veranderingen. Zo kunnen we onze bewoners nu en in de toekomst een woning geven die bij ze past.