Raad van commissarissen

Goed bestuur is voor TBV Wonen belangrijk. Daarom controleert de Raad van Commissarissen (RvC) het dagelijks bestuur.

De leden

Onze RvC van heeft vijf leden. Twee leden zijn benoemd op advies van de HBO, de huurdersbelangenorganisatie.
De Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • Karin Doms (voorzitter)
  • Geneviève Loos
  • John Verhoeven
  • Jacqueline van Ginneken
  • Aart Jooren

Op de foto van links naar rechts: John Verhoeven, Jacqueline van Ginneken, Karin Doms, Geneviève Loos en Aart Jooren

Wat doet de RvC?

De RvC helpt de directeur-bestuurder van TBV Wonen met advies. Als hij erom vraagt en ook als hij er niet om vraagt. De RvC let ook op dat het financieel goed blijft gaan. En dat we blijven zorgen voor genoeg woningen. Verder controleert de RvC of we onze sociale doelen halen.

Meer weten?

Wat de RvC allemaal doet, staat in de Woningwet en in de statuten (de regels) van TBV Wonen.
Wil je er meer over weten? Lees de documenten in het kader hiernaast.