Jacqueline van Ginneken nieuw lid RvC TBV Wonen

Tilburg, 18 december 2023 – Jacqueline van Ginneken start per 22 november 2023 als lid van de Raad van Commissarissen van TBV Wonen. Zij neemt deze rol over van Anton van Mansum.

Bijdragen aan maatschappelijke opgave

Jacqueline van Ginneken is een ervaren bestuurder en toezichthouder, met veel ervaring in de zorgsector. Ze vervulde, onder andere vanuit Bureau Ouderenzorg, diverse rollen als (interim)bestuurder, toezichthouder en adviseur. Jacqueline is enthousiast om aan de slag te gaan: “Een thuis bieden voor bewoners die daar op eigen kracht niet in kunnen voorzien, is één van de ambities van TBV Wonen. In mijn nieuwe rol als commissaris hoop ik -met mijn achtergrond in de gezondheidszorg- een stukje bij te kunnen dragen aan deze belangrijke maatschappelijke opgave”.

Betrokken

RvC-voorzitter Karin Doms kijkt uit naar de samenwerking: “Als RvC houden we graag op betrokken manier toezicht. We staan ervoor TBV Wonen te helpen om op een goede wijze invulling te geven aan haar belangrijke maatschappelijke opgaven. De ervaring die Jacqueline meebrengt op het gebied van wonen & zorg en haar grote betrokkenheid zijn een aanwinst voor ons RvC-team, voor TBV Wonen en daarmee zeker ook voor de bewoners”.

De voltallige Raad van Commissarissen van TBV Wonen bestaat per 22 november 2023 uit:
Karin Doms (voorzitter), Geneviève Loos, John Verhoeven, Aart Jooren en Jacqueline van Ginneken.