Koningsplein wordt Koningswei

Duurzame woningen in groene omgeving

Aan Koningswei komen 364 duurzame koop- en huurappartementen; 62 koopappartementen, 72 huurappartementen in de vrije sector en 230 appartementen in de sociale- en middeldure huur. Ook komt er een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie én een horecavoorziening. Hiervoor bouwen samen we same met Amvest twee nieuwe gebouwen aan de oostflank van Koningswei (de kant van de Piusstraat), met ertussen een doorgang naar de Piushaven en het Centrum. De huidige bebouwing – Piusstaete en ervoor liggende winkels met bovenwoningen aan het Koningsplein - wordt vanaf juni 2024 gesloopt. In 2025 is de beoogde start bouw. In 2026 /2027 is de nieuwbouw gereed.

Klimaatadaptatie
Koningswei is niet alleen belangrijk voor wonen, verblijf en sfeer in de binnenstad. Naast sociale adaptatie is er veel aandacht voor klimaatadaptatie. De vergroening en het verbeteren van de ondergrond helpen bij de aanpassing van de binnenstad aan het veranderende klimaat. Regenwater wordt opgevangen bij hevige buien en benut bij periodes van droogte. Het groen helpt tegen de opwarming van de binnenstad in de zomer en draagt het bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Met de beleving van groen voor de deur draagt Koningswei bij aan een gezondere leefomgeving.

Speciaal voor dit project is er een  website: koningswei-tilburg.nl