Paul Kouijzer herbenoemd als directeur-bestuurder TBV Wonen

De Raad van Commissarissen van TBV Wonen heeft Paul Kouijzer herbenoemd. Zijn aanstelling als directeur-bestuurder is met vier jaar verlengd tot 1 maart 2027.

Karin Doms, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “In de afgelopen vier jaar heeft Paul zich bewezen als deskundige en betrouwbare bestuurder van TBV Wonen. Als Raad van Commissarissen is het onze rol om toe te zien op goed functioneren van de directeur-bestuurder. Uit gesprekken met verschillende interne en externe belanghebbenden blijkt dat er veel waardering is voor de manier waarop Paul invulling geeft aan zijn rol en dat er open gesproken kan worden over de uitdagingen. Dat geeft ons alle vertrouwen dat Paul ook voor de komende vier jaren de juiste man op de juiste plek is.”

Paul Kouijzer: “Ik ben blij met het vertrouwen dat de Raad van Commissarissen mij geeft. Ik heb de afgelopen vier jaren met veel enthousiasme en veel plezier met alle collega’s van TBV Wonen gewerkt aan de opgaven die er liggen. Ik kijk ernaar uit om met deze mooie organisatie samen verder te bouwen aan prettig wonen voor onze bewoners.”