Resultaten Aedes Benchmark bekend

De resultaten van de Aedes Benchmark zijn bekend. We zijn blij dat we opnieuw goed zijn beoordeeld door onze huurders! Op zowel het onderdeel Huurderstevredenheid als op het onderdeel Duurzaamheid hebben we de mooie A score weten te behouden. Daarnaast zien we een verbetering voor het onderdeel Onderhoud & Verbetering, want ook op dit onderdeel hebben we dit jaar een A behaald. Dus driemaal een A, wat betekent dat we bij de koplopers horen. Daar zijn we trots op!

Op het onderdeel Bedrijfslasten zijn we beoordeeld met een C. De komende tijd analyseren we deze score en bekijken we wat we kunnen verbeteren.

Al met al een mooi resultaat. We gaan door met ons mooie werk en leveren een onze waardevolle bijdragen aan fijn wonen in wijk en dorp!