Werken aan een thuis

Bij TBV Wonen werken we hard aan:

een fijn thuis 

Voor iedereen. Speciaal voor hen die onze hulp goed kunnen gebruiken. Mensen die niet veel kunnen betalen, ouderen en mensen die zorg of hulp nodig hebben. Daarom bouwen en onderhouden we woningen. In verschillende soorten en maten. We maken ze energiezuinig en duurzaam. En prettig om in te wonen. Dat maakt een huis een thuis.

een fijne wijk

Een fijn thuis is meer dan stenen en een dak. Je wilt je veilig en prettig voelen in de buurt waar je woont. Ook dat doen we. We werken aan een leefbare wijk. En aan kansen voor onze bewoners. In onze eigen organisatie en ook samen met anderen. 

een belangrijke taak

Dat doen we met plezier en enthousiasme. Met ruim 120 collega’s, op verschillende afdelingen. We zijn vooral een sociale organisatie. Met denkers en doeners. Met plannenmakers en waarmakers. Allemaal met eigen kwaliteiten, talenten en functies. Collega's die zorgen dat huizen gebouwd worden. Collega's die ze verhuren. Collega's die in de buurten werken. En collega's die op kantoor alles ondersteunen.

Allemaal hebben we hetzelfde doel: een fijne eigen plek voor onze bewoners. Daar wíl je toch aan meewerken?!