Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren verlengd

Ons Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI) is opnieuw verlengd. In 2019 kregen wij als eerste woningcorporatie van Nederland dit keurmerk dat onze incasso-werkwijze onderstreept. Die is erop gericht om samen met de huurder betalingsproblemen te voorkomen, te beperken en op te lossen. We richten ons erop een bewoner met betalingsmoeilijkheden perspectief te geven, om achterstand weg te werken en kosten te beperken. En om stress en zorgen zo veel mogelijk te voorkomen.
Iedere 2 jaar toetst de certificerende instantie onze manier van werken. In de afgelopen jaren hebben we mooie verbeterstappen gezet, waarmee we in ieder geval weer tot 2025 het keurmerk SVI mogen dragen. We zijn blij dat we op deze manier dichter bij onze bewoners kunnen staan. En op een positieve manier kunnen werken aan fijn en betaalbaar wonen. Daar gaan we onverminderd mee verder!