Sleuteluitreiking High Lane: 150 nieuwe appartementen verwelkomen hun bewoners

Vanaf 23 november 2023 krijgen alle bewoners de sleutel van hun nieuwe appartement in High Lane. We werken van boven naar beneden; de eerste bewoner ontvangt de sleutel vandaag en de laatste op 20 december. We zijn blij dat dat we weer meer woningen beschikbaar hebben in de sociale sector.

Bijzonder aan High Lane is dat 50 van de nieuwe appartementen specifiek bestemd zijn voor bewoners met een zorgvraag, die verspreid door het gebouw wonen. Deze inclusieve benadering creëert een diverse gemeenschap waarin bewoners echt verbonden zijn met hun buren. Hiervoor werken we in High Lane nauw samen met Amarant, Jados, ’t Werkt en Exodus.

De bouw van High Lane is mede mogelijk gemaakt door Van de Ven Bouw en Ontwikkeling BV uit Tilburg en architectenbureau HUB Architecten uit Antwerpen.

Nieuwe bewoners

De vorming van een community is nu al gestart tijdens de eerste bijeenkomsten. Bij de werving lag de focus op het creëren van een solidaire gemeenschap waarin bewoners echt betrokken zijn bij elkaar en naar elkaar omkijken. Woningzoekenden konden daarvoor een vragenlijst invullen via highlane.nl met daarin een motivatie waarom ze in High Lane willen wonen.

Tijdens deze bijeenkomsten met telkens 25 mogelijke bewoners leerden ze elkaar al een beetje kennen en konden ze door middel van een presentatie laten zien hoe zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de woongemeenschap in High Lane. Ook de bewoners met een zorgvraag werden niet over het hoofd gezien met twee speciale bijeenkomsten die zeer positief werden ontvangen.

De bijeenkomsten gaven nog niet de garantie dat je een woning toegewezen kreeg, maar gaf woningzoekenden wel kans op een woning waarbij de inschrijfduur niet leidend was. Dit resulteerde in een diverse mix van bewoners, waarbij zelfs jongeren tot 45 jaar een eerlijke kans kregen.

High Lane en de goede buur

We willen van High Lane een plek maken waar bewoners er voor elkaar zijn, elkaars goede buren zijn. Wonen in High Lane betekent wonen in een veilige woonomgeving die als thuis aanvoelt en waar iedereen oog voor elkaar heeft.

Goede buur in Tilburg

Samen met alle maatschappelijke organisaties in Tilburg hebben we de betekenis van een 'goede buur' gedefinieerd en in de praktijk gebracht. In onze stad wonen bijna een kwart miljoen mensen, en als maatschappelijke organisaties streven we ernaar om voor iedereen een aangename woonomgeving te creëren. Hierbij maakt het niet uit welke achtergrond iemand heeft, zoals ras, inkomen, godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, geslacht of nationaliteit.

Onze inzet richt zich op zowel mensen met een goed als bescheiden inkomen, mensen die al generaties lang aan de stad zijn verbonden en nieuwkomers. We zijn er voor hen die moeiteloos door het leven gaan, maar ook voor degenen die met problemen kampen of hebben gekampt. Als TBV Wonen bieden wij huisvesting en streven wij naar ondersteuning waar mogelijk.