Symposium KwilT: samenredzaamheid in de Tilburgse praktijk

Samenwerken aan zelfredzaamheid, dat kun je ook samenredzaamheid noemen. In Tilburg hebben bewoners en organisaties uit zorg, huisvesting en onderwijs de handen ineengeslagen om de wijk Fatima-Oost ‘samenredzamer’ te maken. Op woensdag 12 juli kunnen belangstellenden kennismaken met de wondere wereld van dit project, dat de naam KwilT heeft gekregen.

De maatschappij vraagt van mensen dat ze zich zoveel mogelijk zélf kunnen redden, met ondersteuning van hun sociale netwerk en zo min mogelijk professionele hulp. Voor mensen met beperkte (gezondheids)vaardigheden is dat niet eenvoudig. Dat speelt ook in de buurt Fatima-oost in Tilburg, waar relatief veel ouderen en jongeren met (leer)problemen wonen.

In deze buurt zijn de organisaties Prins Heerlijk, De Wever, TBV Wonen en het Fontys Centre of Expertise Health een project gestart om samenredzaamheid te bevorderen. Op verschillende manieren stimuleren de partners binnen dit project betekenisvolle contacten. Het project draagt de naam KwilT. Dit is een vrije vertaling van de uitspraak ‘ik wil het’, maar ook een verbastering van het woord Quilt, omdat dit stadsdeel namen draagt die naar textiel verwijzen.

Praktische informatie

Het evenement vindt plaats in Tilburg, gebouw The Rise, op woensdag 12 juli van 13.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie over het symposium en aanmelden: https://www.fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Paramedisch/Over-Fontys-Paramedisch/Health-events/Agenda-tonen-op/Symposium-KwilT-de-wondere-wereld-van-samenredzaamheid.htm

Website van het project KwilT: https://www.fontys.nl/Onderzoek/Gezonde-en-inclusieve-samenleving-1/KwilT.htm