Wet Goed Verhuurderschap

De overheid heeft een nieuwe wet gemaakt over het verhuren van woningen. Deze Wet Goed Verhuurderschap gaat per 1 juli 2023 in. Graag informeren we je over deze wet en wat erin staat. TBV Wonen heeft de dingen die in deze wet staan al goed geregeld in bestaande afspraken en werkwijzen.

Aedes, de vereniging van Woningcorporaties heeft deze regels kort samengevat. Die samenvatting geven we hieronder.


De regels van Goed Verhuurderschap

Samengevat wordt onder goed verhuurderschap verstaan:

1. niet discrimineren, door:

- een heldere selectieprocedure te hanteren
- objectieve selectiecriteria te gebruiken en
- de keuze voor de gekozen huurder te motiveren.
Dit hoeft niet als de woningcorporatie gebruik maakt van een woonruimteverdeelsysteem.

2. niet intimideren.

3. niet meer dan tweemaal de kale huurprijs als waarborgsom eisen.

4. het schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst.

5. het schriftelijk verstrekken van informatie aan de huurder (informatieplicht) over:
- de rechten en plichten van de huurder
- de hoogte van en regels over (terugbetaling van) de waarborgsom
- de contactgegevens van een contactpunt waar de huurder terecht kan bij zaken over het gehuurde
- de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente waar klachten over ongewenst verhuurgedrag kunnen worden gemeld
- de betalingsverplichting van de huurder over de servicekosten, waarbij geldt dat jaarlijks een volledige kostenspecificatie aan de huurder moet worden verstrekt.

6. eventuele servicekosten niet anders dan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in rekening brengen.

Bij verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten geldt nog een aantal aanvullende regels. Onder meer dat rekening moet worden gehouden met de taal van de arbeidsmigrant en dat de huurovereenkomst afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd.