Waar we aan werken in onze gemeenten

Eén keer in de 5 jaar spreken we af wat we met elkaar willen bereiken. Dat doen we samen met de gemeentes waar we werken en de andere woningcorporaties in die gemeente. In Tilburg ook met het Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg (SBOT). Sinds kort doen ook de maatschappelijke en zorg-organisaties mee. De afspraken die we maken staan in een document. Dat noemen we het Convenant Wonen of Meerjarenafspraken. Op deze pagina vind je deze documenten voor de gemeenten waarin wij werken.

Convenant Wonen Tilburg

Dit hebben we afgesproken voor 2020 – 2025:

  • We gaan meer goedkope huurwoningen bouwen;
  • De goedkope huurwoningen verdelen we eerlijk in groepen die passen bij wat huurders kunnen betalen;
  • Meer aanbod voor mensen met een gemiddeld inkomen;
  • We doen wat we kunnen voor huurders die in de problemen komen;
  • Samen met anderen zorgen we dat mensen zichzelf kunnen redden;
  • We zorgen dat mensen die begeleiding nodig hebben ook kunnen wonen;
  • Meer geschikte woningen voor ouderen met en zonder zorg;
  • Samen met de andere organisaties werken we aan veiligheid en leefbaarheid;
  • We maken al onze woningen zo snel mogelijk snel CO2-neutraal;
  • We bouwen alleen nog duurzaam; zonder aardgas en met zonnepanelen.

Het hele Convenant Wonen Tilburg lees je hier.

Studenten

Voor studenten hebben we aparte afspraken gemaakt. Voor hen houden we het aantal woningen hetzelfde. 

Lees hier het Convenant Studentenhuisvesting.

De afspraken

Ieder jaar spreken we af wat we precies gaan doen. Die afspraken noemen we Prestatieafspraken. We spreken bijvoorbeeld af hoeveel nieuwe woningen erbij komen. En hoeveel woningen we van het gas af halen. En wat we gaan doen tegen overlast. 

Wil je lezen wat we precies afgesproken hebben? Bekijk in het kader rechts de prestatieafspraken voor de verschillende gemeenten.