Gevonden resultaten voor "goede buur"

Veelgestelde vragen

Antwoorden op jouw vragen

Wat verstaan jullie onder prettig samen leven en betrokkenheid tonen? Wat verstaan jullie onder goede buur?

Algemeen

­­Goede buur voor elkaar: zo doen we dat in Tilburg

In Tilburg leven en wonen we samen met bijna een kwart miljoen mensen. Als maatschappelijke organisaties* werken we samen om een fijn thuis te bieden aan iedereen, ongeacht ras, inkomen, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht of nationaliteit.

Dat doen we voor mensen met een goed of bescheiden inkomen; mensen die al generaties aan de stad verbonden zijn en nieuwkomers; mensen die probleemloos door het leven lopen en mensen die in de problemen zitten of gezeten hebben. We bieden huisvesting, ondersteuning, hulp en begeleiding, net wat nodig is. Meestal lukt dit prima, soms schieten we daarin te kort. Daar mag u ons op aanspreken.

Prettig samenleven vraagt ook om betrokkenheid en goede wil van mensen onder elkaar. Ruimte geven aan een ander, en ruimte krijgen van een ander. Zoals goede buren dat doen. Dat is wat wij verstaan onder Tilburgerschap. Ervoor zorgen dat ieder zich thuis kan voelen, mee kan doen. Naar elkaar omkijken, in goede en slechte tijden.

Alleen als we samen goede buren zijn, bouwen we aan een leefbare toekomst voor Tilburg. Inwoners mogen altijd een beroep op ons doen. Als het aan ons ligt laten we niemand in de kou staan. Daarom doen wij dit appél op de inwoners van onze dorpen en stad: ben een goede buur voor elkaar! 

*met maatschappelijke organisaties wordt bedoeld: woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties in de MOM, gemeente Tilburg en de politie.

Meer over dit onderwerp

Mijn buren of buurtbewoners veroorzaken overlast. Wat kan ik doen?

Algemeen

Ga eerst zelf in gesprek met je buren. Vertel ze waar je last van hebt. Een goed gesprek lost vaak al veel op. Kijk voor tips op buurtbemiddeling.

Kom je er samen niet uit? Dan kun je de hulp inschakelen van Buurtbemiddeling via buurtbemiddeling. Dat is kosteloos. De buurtbemiddelaars zijn opgeleide vrijwilligers uit je eigen gemeente die het gesprek met jou en de buren voeren. Zij zijn onafhankelijk en onpartijdig.

Wij zijn hier niet bij betrokken. Schakel bij zeer ernstige overlast de politie in. De politie bespreekt de situatie met jou en de buren die overlast veroorzaken.

Bij regelmatige overlast is het belangrijk dat je de overlast ook bij ons meldt. Neem hiervoor contact op met je wijkbeheerder of bel naar of stuur een e-mail: info@tbvwonen.nl.

Meer over dit onderwerp

Waarom wordt de huur dit jaar verhoogd?

Algemeen

TBV Wonen past ieder jaar per 1 juli de netto huurprijzen en de servicekosten aan. Dit doen wij om jouw ook in de toekomst een fijn thuis te kunnen bieden. Er is in Nederland een groot tekort aan (betaalbare) woningen. Het geld van de huurverhoging is onder andere nodig voor onderhoud en bouw van voldoende goede en betaalbare woningen.

Wil je weten hoe wij jouw huurgeld verder nog gebruiken en hoe wij ervoor zorgen dat wonen voor jouw betaalbaar blijft? Bekijk dan deze video.

Meer over dit onderwerp
Toon alle 13 resultaten

Kennispagina's

Toon alle 6 resultaten

Documenten

Toon alle 34 resultaten

Projecten