Statuten en governance

Een organisatie als TBV Wonen heeft regels nodig. Die zijn opgeschreven in deze documenten.

Statuten

TBV Wonen is een stichting. Hoe onze organisatie als stichting in elkaar zit, staat in onze Stichtingsstatuten. Daarin staan ook de regels die we met elkaar afgesproken hebben en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Governancecode

TBV Wonen is lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Als lid moeten we ons houden aan de Governancecode Woningcorporaties. Wij en andere woningcorporaties hebben daar ingezet wat we wel en niet goed vinden.

We willen zo duidelijk mogelijk zijn over wat we doen en dat ook uitleggen. Hoe we dat doen staat ook in de Governancecode.

Meer weten?

Deze documenten kun je ook nog lezen. Ze gaan over onderwerpen die hier bijhoren.

Profielschets lid raad van commissarissen TBV Wonen (6 x A4 tekst)
Reglement raad van commissarissen TBV Wonen (19 x A4 tekst)
Rooster van aftreden raad van commissarissen TBV Wonen (2 x A4 tekst)
Bestuursprofiel TBV Wonen (3 x A4 tekst)
Reglement audit- en vastgoedcommissie TBV Wonen (6 x A4 tekst)
Reglement remuneratiecommissie TBV Wonen (5 x A4 tekst)
Visie op Bestuur en Toezicht RvC TBV Wonen (15 x A4 tekst)
Integriteitscode TBV Wonen (3 x A4 tekst)
Algemene Inkoopvoorwaarden TBV Wonen 2021 (22 x A4 tekst)
Treasury statuut TBV Wonen (40 x A4 tekst)
Klokkenluidersregeling TBV Wonen (8 x A4 tekst)
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021-2024 TBV Wonen (27 x A4 tekst)
Factuurvereisten TBV Wonen 2023 (1 x A4 tekst)